دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

مقالات

مقالات زیر مورد تایید کنفرانس زیر می باشد.

1- مقاله آقای مهدی فردی با عنوان سنتز و ارزیابی الکتروکاتالیست های واکنش کاهش اکسیژن   لینک دانلود


دوازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت