اطلاعات دوره های پیشین


اطلاعات دوره های پیشین کنفرانس که توسط دانشگاه نیکان با مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برگزار شده است

 

سومین کنفرانس ملی شیمی و مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی  و مهندسی شیمی