نمایه تمامی مقالات کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


تمامی مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه خواهند شد. لینک صفحه اختصاصی کنفرانس در پایگاه اینترنتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در ادامه آورده شده است

http://conf.isc.gov.ir/ircce97