درباره کنفرانس

امروزه، سرعت تحولات و پیشرفت در حوزه های متنوع علم و فناوری بیش از پیش شده است و در این میان علوم شیمی و مهندسی شیمی که در زمره دانش های زیرساختی بشمار میروند، بویژه در سالیان اخیر، دستخوش نوآوری های متنوعی شده اند. دامنه این تغییرات بحدی بوده است که شاهد پدیدار شدن حوزره های نوین پژوهشی در این عرصه هستیم. ظهور دستاوردها، روشها، تکنیکها و سایر ابعاد فناوری در حوزه های بین رشته ای نیز به نوبه خود در این امر مهم تاثیرات شگرفی بر جای گذاشته است. از اینرو و با هدف آشنا نمودن دانشمندان، محققین و دانشجویان فعال در عرصه شیمی و مهندسی شیمی، و همچنین توانمند سازی آنها بمنظور حضور مثمر ثمر در عرصه پژوهش، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی ومهندسی شیمی، توسط دانشگاه غیر انتفاعی نیکان و با همکاری سایر مراکز علمی پژوهشی و دانشگاههای معتبر در تاریخ 11 بهمن 1397 در تهران برگزار خواهد شد.

در این دوره نیز همانند دوره های گذشته مفتخریم با تیمی متشکل از اساتید برجسته و فعال کشور، گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری برداشته باشیم و با برنامه ریزی یک رویداد بزرگ در راستای توسعه همه جانبه کشور حرکت کنیم لذا بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهش‌گران مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می‌شود با شرکت در برنامه‌های متنوع این کنفرانس، در این رویداد مهم علمی مشارکت نموده و آخرین دستاورد‌های علمی، پژوهشی واجرایی خود را ارائه نمایند

 

 

کنفرانس شیمی، کنفرانس ملی شیمی، کنفرانس بین المللی شیمی، کنفرانس شیمی 96، کنفرانس شیمی 1396، کنفرانس ملی شیمی 1396، کنفرانس بین المللی شیمی 1396، کنفرانس شیمی آلی، کنفرانس شیمی تجزیه، کنفرانس فتوشیمی، کنفرانس ملی نانو، کنفرانس نانوشیمی، کنفرانس مهندسی شیمی، کنفرانس ملی مهندسی شیمی، کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، کنفرانس مهندسی شیمی 96، کنفرانس ملی مهندسی شیمی 96، کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی 1396، کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی، کنفرانس مهندسی شیمی و شیمی، کنفرانس شیمی و مهندسی شیمی 96، کنفرانس ملی شیمی و مهندسی شیمی 96، کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی 96، کنگره شیمی، کنگره شیمی و مهندسی شیمی، کنگره مهندسی شیمی، کنفرانس شیمی دانشگاه تهران، کنفرانس کاتالیست، کنفرانس نفت، کنفرانس پتروشیمی، کنفرانس گاز ایران، کنفرانس فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران، کنفرانس پالایش و پتروشیمی، کنفرانس مهندسی نفت، کنفرانس ملی مهندسی نفت، کنفرانس پلیمر، کنفرانس مهندسی پلیمر، 1396، کنفرانس ایمنی، کنفرانس حریق، کنفرانس اطفای حریق، کنفرانس ایمنی و HSE، کنفرانس صنایع معدنی، کنفرانس صنایع شیمیایی، کنفرانس ایمنی بهداشت و محیط زیست، کنفرانس محیط زیست، کنفرانس نانوتکنولوژی، کنفرانس بیوتکنولوژی، کنفرانس مهندسی داروسازی، کنفرانس مواد و فرایندهای هسته ای، کنفرانس صنایع غذایی، کنفرانس شیمی کاربردی