رهگیری مرسوله های پستی

پژوهشگران گرامی

ابتدا کد مرسوله خود را از اینجا یافته سپس از لینک زیر وضعیت آن را پیگیری کنید

دریافت کد

رهگیری کد

 

سخنران های کلیدی

 

بدلیل اینکه تاکید داریم همه پژوهشگران از ابتدای صبح در برنامه های

کنفرانس شرکت نمایند از ارائه لیست دقیق ارائه شفاهی معذوریم

درباره کنفرانس

امروزه، سرعت تحولات و پیشرفت در حوزه های متنوع علم و فناوری بیش از پیش شده است و در این میان علوم شیمی و مهندسی شیمی که در زمره دانش های زیرساختی بشمار میروند، بویژه در سالیان اخیر، دستخوش نوآوری های متنوعی شده اند. دامنه این تغییرات بحدی بوده است که شاهد پدیدار شدن حوزره های نوین پژوهشی در این عرصه هستیم. ظهور دستاوردها، روشها، تکنیکها و سایر ابعاد فناوری در حوزه های بین رشته ای نیز به نوبه خود در این امر مهم تاثیرات شگرفی بر جای گذاشته است....

ادامه مطلب

چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات بین المللی ISI

حامیان کنفرانس